IT Strategy Workshop

For the 3rd consecutive year, the SAI organises the IT Strategy Workshop during which Jan Verbruggen, author of the IT Strategy Cards, will address how organisations can built a thorough and future-proof IT Strategy.

Een goed uitgekiende en door de organisatie gedragen IT strategie is een essentiële stap naar een succesvol digitaliseringstraject. Maar wat omhelst nu precies een dergelijke strategie en hoe begint men er praktisch aan? Het gaat immers om veel meer dan het louter uitzetten van enkele bakens op vlak van infrastructuur, applicaties en informatievoorziening zeg maar. IT is tot een uitdijend universum van steeds complexere diensten geëvolueerd; diensten die er niet enkel op gericht zijn om de klant en de interne organisatie te ondersteunen, maar er een essentieel onderdeel van zijn gaan vormen.

Omdat deze materie naderhand geen dode letter zou blijven en men ook binnen de eigen organisatie hiermee aan de slag kan gaan, krijgt iedere deelnemer bovendien een box met IT Strategy Cards mee.

Tijdens deze sessie leert u onder andere:

  • hoe een IT strategie een essentieel onderdeel van de overkoepelende bedrijfsstrategie vormt;
  • het identificeren van de verschillende strategy topics die voor iedere organisatie specifiek zijn;
  • het bepalen van de meest geschikte strategy mode;
  • de strategie om te zetten naar een realistisch en uitvoerbaar actieplan;
  • hoe vinger aan de pols te houden met externe invloeden die een eventuele bijsturing van de strategie vereisen.

Contact

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you.